Etikos principai

Vykdydami „Hesburger“ atsakomybės ugdymo veiklą, mes sukūrėme šiuos principus, kurių „Hesburger“ įsipareigoja laikytis savo veikloje:

 • Vykdydami veiklą, mes laikomės privalomų vietinių ir kitų teisės aktų,
 • Mes atvirai pasakojame visoms suinteresuotosioms šalims apie savo veiklą ir gaminius,
 • Mes užtikriname savo gaminių kokybę ir saugą,
 • Mes siekiame sumažinti neigiamą mūsų veiklos poveikį aplinkai ir imamės pozityvių veiksmų spręsdami aplinkosaugos problemas,
 • Mes esame patikimas darbdavys,
 • Mes neduodame ir neimame jokių tiesioginių ar netiesioginių kyšių ir nesiekiame kitokios naudos, kuri galėtų būti suprantama kaip kyšininkavimas ar korupcija,
 • Mes teikiame pirmenybę ilgai partnerystei ir sąžiningai bendradarbiaujame su visais partneriais,
 • Mes reikalaujame, kad mūsų tiekimo grandinė gerbtų žmogaus teises pagal Jungtinių Tautų Organizacijos Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,
 • Mes užtikriname tinkamą elgesį su gyvūnais,
 • Vykdydami rinkodarą, mes užtikriname etikos normų laikymąsi,
 • Mes su visais klientais elgiamės vienodai ir užmezgame atvirą dialogą.

Jei pastebėtume, kad „Hesburger“ veikloje ar tiekimo grandinėje nesilaikoma paminėtų principų, nedelsdami imtumėmės ištaisomųjų priemonių. Jei „Hesburger“ veikloje ar tiekimo grandinėje pastebite bet kokią veiklą, prieštaraujančią mūsų etikos principams, nedelsdami praneškite mums el. paštu responsibility@hesburger.fi

Pranešimo kanalas esamiems ir buvusiems „Hesburger“ darbuotojams bei darbo ieškantiems asmenims, „Hesburger“ partneriams ir jų darbuotojams.