Atsakingas verslas

„Atsakingas verslas“ reiškia visos įmonės socialiai atsakingą mąstymą. „Hesburger“ jau labai seniai priima  atsakingus sprendimus ir vykdo atsakingus veiksmus, tačiau šie veiksmai tapo labiau metodiški ir sistemingi tik pastaraisiais metais. Būdama maža organizacija, „Hesburger“ gali žingsniuoti į priekį pakankamai sparčiai. Atsakomybės požiūriu tai yra ir stiprybės, ir rizikos veiksnys, reikalaujantis griežtų socialinės atsakomybės principų. 

Sistemingai plėtodamas įmonės socialinę atsakomybę, „Hesburger“ restoranų tinklas taip pat žengia atsakingos vadybos link. Didėjant žinioms ir informuotumui, priimdama visus sprendimus įmonė gali geriau įvertinti socialinės atsakomybės įgyvendinimo perspektyvas.

Ypač svarbu, kad visi darbuotojai ir visa įmonės veikla būtų vykdoma laikantis socialiai atsakingo verslo principų. Geriausios praktikos pavyzdžiams ir patirčiai plintant organizacijos viduje, atsakomybė iš tikrųjų pasidaro matoma ir duoda pridėtinę vertę.

Pagrindinės priemonės šioje plėtroje yra „Hesburger“ bendrovės socialinės atsakomybės programa ir ši elektroninė atsakomybės ataskaita.