Dovanų kortelės naudojimo sąlygos

„Hesburger“ dovanų kortelė (toliau – dovanų kortelė) – tai „Hes-Pro Vilnius UAB“ (toliau – „Hesburger“) (įmonės kodas 100003047416, adresas: Ukmerges g. 238, LT-07160 Vilnius) klientui išduota dovanų kortelė. Čia išdėstytos naudojimo sąlygos taikomos kortelės naudojimui. Dovanų kortelė nėra vardinė. Naudodamasis dovanų kortele, klientas sutinka su šiomis kortelės naudojimo sąlygomis.

Dovanų kortelę galima naudoti apsiperkant visuose „Hesburger“ restoranuose Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Visa suma, kuria papildyta kortelė, gali būti panaudota vienam ar keliems pirkiniams. Jeigu klientas nori pirkti už didesnę sumą nei ta, kuria papildyta dovanų kortelė, klientas turi sumokėti „Hesburger“ skirtumą tarp dovanų kortelės sumos ir pirkinio sumos. Klientas gali pasitikrinti esamą dovanų kortelės pinigų likutį „Hesburger“ restoranuose Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. 

Klientas gali įsigyti dovanų kortelę „Hesburger“ restoranuose Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.  Klientas gali papildyti dovanų kortelę pageidaujama pinigų suma eurais įsigydamas ją restorane. Dovanų kortelės naudojimas neapmokestinamas jokiu atskiru mokesčiu.

„Hesburger“ gali dalinti klientams dovanų korteles kaip dovanas ar konkursų prizus.

Dovanų kortelė aktyvuojama ją įsigijus arba atlikus kitą operaciją. Dovanų kortelė galioja 24 mėnesius nuo jos aktyvavimo dienos. Klientas neturi teisės reikalauti kompensacijos iš „Hesburger“, jeigu jis nepasinaudoja dovanų kortele iki nurodyto galiojimo termino pabaigos. „Hesburger“ iš klientų surenka dovanų korteles, kurių suma visiškai išnaudota ar kurių galiojimas pasibaigė.

Dovanų kortelėje likusi pinigų suma nėra grąžinama klientui. „Hesburger“ neatsako už pamestą, sugadintą ar pavogtą dovanų kortelę ir nekeičia tokios kortelės į naują. „Hesburger“ pasilieka teisę atšaukti dovanų kortelės galiojimą, jeigu turi pagrindo manyti, kad ja buvo pasinaudota netinkamai.