„HESBURGER“ ĮDARBINIMO REGISTRO PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje paaiškinsime, kaip „Hesburger“ renka, tvarko, perduoda ir saugo darbo ieškančių asmenų (toliau – „Kandidatas“) duomenis. Asmens duomenys – tai duomenys, kuriais remiantis galima identifikuoti Kandidatą, pavyzdžiui, vardas, pavardė ir telefono numeris.

„Hesburger“ toliau vadina „Burger-In“ Ltd., „Hesburger“ AS ir kitas „Hesburger“ grupei priklausančias darbdavių įmones bendrais duomenų valdytojais. Šios privatumo politikos pabaigoje pateikiamas visų bendrų duomenų valdytojų sąrašas.

Kodėl tvarkome asmens duomenis

Registras naudojamas priimant kandidatus į darbą ir užmezgant darbo santykius. Asmens duomenys tvarkomi vertinant Kandidato tinkamumą ir įdarbinant juos laisvose darbo vietose „Hesburger“. Kandidato duomenų tvarkymui reikalingas išankstinis Kandidato sutikimas, duotas „Hesburger“ naudojamame įdarbinimo portale. „Hesburger“ gavus darbo paraišką paštu arba elektroniniu paštu viešuoju adresu, tvarkymo pagrindas yra teisėtas „Hesburger“ interesas. Paraiškos, gautos paštu ar el. paštu, prireikus bus tvarkomos ta pačia tvarka, kuri taikoma darbo paraiškoms, gautoms per įdarbinimo portalą. „Hesburger“ visada rekomenduoja teikti darbo paraiškas pirmiausia per įdarbinimo portalą.

Kokius duomenis renkamės ir kokie yra duomenų šaltiniai

Įdarbinimo registrui renkami šie asmens duomenys: Kandidato vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pilietybė, gimimo data, lytis, informacija apie ankstesnį Kandidato darbą „Hesburger“ (jei buvo įdarbintas) ir (arba) maisto paslaugų sektoriuje, informacija apie ankstesnę darbo patirtį, informacija apie išsilavinimą, rekomendacijas, kalbos mokėjimą, informacija apie higienos pasą, informacija apie vairuotojo pažymėjimą, bendra informacija apie įdarbinimo galimybes (įskaitant darbo santykių tipą ir įdarbinimo laikotarpius), informacija apie sveikatos veiksnius, galinčius turėti įtakos darbingumui, ir kita informacija apie Kandidato darbo paraišką.

Įdarbinimo registre saugoma informacija apie Kandidato darbo paraišką, pateiktą „Hesburger“ ir gautą darbo interviu etape. „Hesburger“ turi teisę tikrinti Kandidato kreditų istoriją ir kreiptis į Kandidato rekomendacijoje nurodytus asmenis, prieš tai gavus Kandidato sutikimą.

Kas tvarko asmens duomenis

„Hesburger“ asmens duomenis tvarko darbuotojai, kurių pareigybių aprašymuose numatytas paraiškų vertinimas ir darbo pokalbių organizavimas. Tai – „Hesburger“ žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai ir įdarbinimo vadovai kiekviename restorane. Asmens duomenis gali ribotai tvarkyti darbuotojai, kurių pareigybių aprašymuose numatyta „Hesburger“ įdarbinimo portalo techninė priežiūra ir plėtra.

Be „Hesburger“, duomenys perduodami šioms šalims:

  • „Hesburger“ franšizės gavėjams teikiamos visos darbo paraiškos, gautos atitinkamuose franšizės restoranuose. „Hesburger“ frančizės gavėjų vardai, pavadinimai ir kontaktiniai duomenys teikiami „Hesburger“ interneto svetainėje, kartu su duomenimis apie kiekvieną restoraną. Siekiant aiškumo, reikėtų nurodyti, kad „S-Group Hesburger“ restoranams Suomijoje pateiktos darbo paraiškos turi būti teikiamos per pačios „S-Group“ įdarbinimo portalą. Tokiais atvejais „Hesburger“ netvarko darbo ieškančių asmenų duomenų.
  • IT paslaugų teikėjams, atsakingiems už programinės įrangos, naudojamos tvarkant darbo paraiškas, techninę priežiūrą ir tobulinimą.
  • Įdarbinimo paslaugų teikėjams, atsakingiems už techninį įdarbinimo platformos įgyvendinimą.
  • Bendrovėms, teikiančioms užsakomąsias finansų valdymo paslaugas „Hesburger“.

Asmens duomenys neperduodami už ES arba EEE ribų.

Kaip „Hesburger“ užtikrina duomenų apsaugą

„Hesburger“ taiko technines ir organizacines priemones, skirtas užkirsti kelią neteisėtam asmens duomenų naudojimui, perdavimui, ištrynimui ar kitokiam tvarkymui, galinčiam kelti grėsmę duomenų apsaugai. Registras laikomas elektronine forma. Registro naudojimas, duomenų keitimas ir tvarkymas atliekami tik naudojant daugiapakopį vartotojo identifikavimą užšifruotos programos pagalba. Registru gali naudotis tik tie asmenys, kuriems pavesta prižiūrėti ir tvarkyti sistemą. Registro duomenys apsaugoti nuo prieigos iš išorės, o registro naudojimas yra stebimas.

Kiek laiko saugomi duomenys

Registre saugomi duomenys ištrinami praėjus trims (3) arba šešiems (6) mėnesiams nuo darbo paraiškos pateikimo, priklausomai nuo to, ką nurodė kandidatas įdarbinimo portale. Darbo paraiškos darbui vasarą saugomos visą vasaros įdarbinimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip šešis (6) mėnesius.

Duomenys saugomi ilgiau, jei Kandidatas pasamdomas darbui „Hesburger“ arba yra kokių nors kitų teisinių priežasčių.

Kandidatų teisės

Kandidatas gali naudotis toliau nurodytomis teisėmis, susisiekdamas su „Hesburger“ paštu arba el. paštu. Norint naudotis šiomis teisėmis, „Hesburger“ turi tinkamai patikrinti asmens, teikiančio prašymą suteikti informaciją, tapatybę.

Prieigos teisė

Kandidatas turi teisę tikrinti registre apie jį saugomus duomenis.

Teisė prašyti ištaisyti neteisingus ar neišsamius duomenis

Kandidatas turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus ar neišsamius duomenis.

Teisė ištrinti

Kandidatas turi teisę reikalauti, kad jo asmens duomenys būtų pašalinti iš registro („teisė būti pamirštam“). Kandidato prašymu, „Hesburger“ deda visas pastangas, kad duomenys būtų ištrinti be nereikalingo delsimo, išskyrus tuos atvejus, kai duomenų ištrynimas negalimas dėl teisinių priežasčių. 

Kandidatas bet kuriuo metu gali atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, apie kurį sužinojęs „Hesburger“ sustabdo Kandidato asmens duomenų tvarkymą. 

Teisė apriboti tvarkymą ir jam prieštarauti

Kandidatas turi teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą ir jam prieštarauti. Kandidatui pateikus prašymą, „Hesburger“ nebegali toliau tvarkyti Kandidato asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai tam yra teisinis pagrindas.

Teisė perkelti duomenis iš vienos sistemos į kitą

Kandidatas turi teisę gauti savo asmens duomenis susisteminta ir plačiai naudojama forma, kuria Kandidatas gali perduoti duomenis kito asmens duomenų registro duomenų valdytojui.

Teisė pateikti skundą

Kandidatas gali pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo savo gyvenamosios šalies kompetentingai institucijai. Išsami informacija apie nacionalines duomenų apsaugos institucijas pateikiama čia:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061

Kas yra jūsų asmens duomenų valdytojas ir kaip galite su juo susisiekti

Paklausimai gali būti atliekami paštu arba elektroniniu paštu, adresu:
Burger-In Ltd.
Linnankatu 34
20100 Turku, Suomija
privacy@hesburger.fi

Šioje privatumo politikoje numatyti bendrieji duomenų valdytojai yra: 

Suomija

Burger-In Ltd.
„Clewer Technology“ Oy
„Gurulogic Microsystems“ Oy
„Hakaniemen Burger“ Oy
„Helsingin Fastburger“ Oy
„Helsingin Seudun Restahenkilöstö“ Oy
„Hescluster“ Oy
„Hesdiligent“ Oy
„Hese-extra“ Oy
„Hesehelp“ Oy
„Hesepalvelut“ Oy
„Hesestaff“ Oy
„Heseväki“ Oy
„Hesgroup“ Oy
„Hesmakers“ Oy
„Hespersonnel“ Oy
„Hes-Pro“ (Suomija) Oy
„Hesrent“ Oy
„Hestroop“ Oy
„Hesworkers“ Oy
„Jaanatiina“ Oy
„JHS Personnel“ Oy
„JWS Burger“ Ab
„Kaakkurin Burger“ Oy
„Kokkolan Keskus-Burger“ Oy
„KS Burgerhenkilöstö“ Oy
„KS Workers“ Oy
„Lempäälän Burgerpark“ Oy
„MS Kiinteistöpalvelu“ Oy
Oy „Hotelli Marina Ab“
„Pastaexpress“ Oy
„PM Henkilöstö“ Oy
„Rai-Burger“ Oy
„Rautatientorin Burger“ Oy
„Res-Staff“ Oy
„Restaburger“ Oy
„Restaflow“ Oy
„Restahenkilöstö“ Oy
„Restapower“ Oy
„Restaworkers“ Oy
„Salmela-Yhtiöt“ Oy
„Savon Burger“ Oy
„Suomen Burgerserve“ Oy
‚Suomen Burger-Staff“ Oy
„Suomen Restapeople“ Oy
„Tampereen Restahenkilöstö“ Oy
„Tapiolan Burger“ Oy
„Turun Restahenkilöstövuokraus“ Oy
„Turun Restapersonnel“ Oy

Estija

„Anneburks“ OÜ
„Binburks“ OÜ
„Capsburks“ OÜ
„Haapsburks” OÜ
„Hesburger” AS
„Hesemajad” OÜ
„Jakato” OÜ
„Kaldaburks” OÜ
„Karrburks” OÜ
„Keilaburks” OÜ
„Kohtlaburks” OÜ
„Laiburks” OÜ
„Logiburks” OÜ
„Lootsi Hese” OÜ
„Lôunaburks” OÜ
„Maarburks” OÜ
„Narvaburger” OÜ
„Pikkburks” OÜ
„Pirburks” OÜ
„Raeburks” OÜ
„Rapburks” OÜ
„Saareburger” OÜ
„Soobburks” OÜ
„Tallaag” OÜ
„Talmust” OÜ
„Tarkald” D OÜ
„Tarkesk” OÜ
„Tartuburks” OÜ
„Viimsburks” OÜ
„Vilburks” OÜ
„Vipburger” OÜ
„Vôrburks” OÜ
„Ôisbuks” OÜ

Latvija

„Parkburger“ SIA
„Rigaburger“ SIA

Lietuva

„Hes-Pro Vilnius“ UAB
„Litpark“ UAB

Bulgarija

„Bulgarian Burger“ EOOD
„River Burger“ EOOD
„Bulgarian Burger Cinemas“ EOOD
„Varburger“ EOOD
„Velburger“ EOOD
„Haskburger“ EOOD
„Mall Burger“ EOOD
„B Burger“ EOOD