„HESBURGER BONUS“ KLUBAS: PRIVATUMO TAISYKLĖS

„Burger-In Oy“ (toliau – Mes arba Hesburger) renka „Bonus“ klubo narių (toliau – Jūsų arba Kliento) asmens duomenis. „Hesburger“ įsipareigoja šiuos duomenis tvarkyti pagal asmens duomenų apsaugos įstatymus.

Kadangi „Hesburger“ nuolat tobulina savo paslaugas, gali prireikti pakeisti ir atnaujinti šias privatumo taisykles. Privatumo politikos pakeitimai taip pat gali būti reikalingi, kai keičiami galiojantys teisės aktai. Paskelbsime apie visus Privatumo politikos atnaujinimus. Šios Privatumo politikos turinį reikia nuolat tikrinti. Šiame puslapyje pateikiama šiuo metu galiojanti privatumo politikos versija.

Kodėl mes naudojame Klientų duomenis?

„Hesburger Bonus“ klubo registre Klientų duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 • Teikti, plėtoti ir stebėti su „Bonus“ klubu susijusias paslaugas;
 • Aptarnauti Klientus ir palaikyti ryšį su Klientais;
 • Siekiant suteikti „Bonus“ kreditus ir nurodyti „Bonus“ klubo lojalumo programos lygius;
 • Siūlyti registruotiems vartotojams naudotis „Hesburger“ programėle ir ją tobulinti;
 • Valdyti išankstinius užsakymus ir pirkimus, atliktus „Hesburger“ programėlėje ir atlikti mokėjimo sandorius;
 • Analizuoti, grupuoti ir plėtoti klientų srautą;
 • Rinkodara.

Kliento elektroninis paštas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas ir pranešimai „Hesburger“ programėlėje gali būti naudojami pasiūlymams arba naujienoms apie naujus produktus ir paslaugas, kurias teikiame mes arba „Hesburger“ restoranų tinklas, tačiau tik tuo atveju, jei Klientas su tuo sutinka. Tai galioja privalumams ir pasiūlymams, kurie, galbūt, perduodami kitais skaitmeniniais kanalais.

Iš savo pranešimų kruopščiai atrinksime tuos, kurie yra aktualiausi konkrečiam Klientui. Tai atliekama automatiškai, įvertinant, pavyzdžiui, ankstesnių užsakymų istoriją ir vieną ar daugiau demografinių požymių, pavyzdžiui, amžių ar gyvenamąją vietą). Remiantis registro duomenimis automatiškai nebus priimami jokie sprendimai ar profiliuojama pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), dėl ko gali atsirasti teisinių pasekmių Klientui.

Duomenų tvarkymo principai

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, priklausomai nuo tikslo ir asmens duomenų, yra:

 • Įstatyminių įsipareigojimų laikymasis;
 • Kliento sutikimas.

Kokie yra duomenų šaltiniai?

„Hesburger“ renka duomenis tiesiogiai iš Kliento, kai Klientas pateikia paraišką tapti „Bonus“ klubo nariu arba atnaujina savo duomenis „Bonus“ klubo puslapyje „Hesburger“ svetainėje arba „Hesburger“ programėlėje.

Duomenis apie „Bonus“ klubo kortelės naudojimą ir Kliento užsakymus „Hesburger“ gauna iš „Hesburger“ restoranų kasos aparatų ir „Hesburger“ programėlės.

Siekdama pasiūlyti privilegijas darbuotojams, „Hesburger“ gauna informaciją apie „Hesburger“ tinkle dirbančius darbuotojus iš tai pačiai įmonių grupei ar tam pačiam ekonominiam konsorciumui priklausančių bendrovių arba iš franšizės operatorių. 

Kokio tipo duomenys tvarkomi?

Klientų asmens duomenys ir kontaktinė informacija

Kliento vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, pašto kodas, miestas (gyvenvietė), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, „Bonus“ klubo nario numeris, informacija apie prijungtą narį, susietą su „Bonus“ paskyra, ir jaunesnio nei 15 metų „Bonus“ klubo nario (nepilnamečio) tėvų arba globėjų vardas, pavardė ir el. pašto adresas, taip pat šių tėvų arba globėjų sutikimas tvarkyti nepilnamečio asmens duomenis. Šiame registre laikoma informacija apie tėvo ar globėjo sutikimą tvarkyti vaiko asmens duomenis. „Hesburger“ svetainėje užsiregistravusių Klientų naudotojų kodai ir slaptažodžiai įrašomi, taip pat saugoma informacija apie Kliento sutikimą vykdyti tiesioginę rinkodarą el. paštu, paštu ar mobiliuoju telefonu. Kad būtų galima pasiūlyti privilegijas darbuotojams, registre saugomi duomenys apie tai, ar Klientas yra „Hesburger“ tinklo darbuotojas. 

Informacija apie sandorį

Tai yra informacija apie pirkimus, suteikiančius Klientui teisę gauti „Bonus“ taškų, nepanaudotus „Bonus“ taškus, Kliento „Bonus“ klubo lygį ir datą, kada šis lygis buvo pasiektas.

Su „Hesburger“ programėle susijusi informacija

Registre saugoma informacija apie registraciją „Hesburger“ programėlėje ir su ja naudojimu susijusi informacija (pvz., registracijos programėlėje data ir laikas, mokėjimo kortelės įtraukimo ir ištrynimo laikas, kliento telefono siunčiama informacija apie mobilųjį prietaisą, prietaiso identifikatorius ir IP adresas). Didžioji dalis su programėlės naudojimu susijusios informacijos saugoma tik laikinai.

Klientas sutinka, kad, norint naudotis kai kuriuo programėlės turiniu, reikalingi Kliento buvimo vietos duomenys. „Hesburger“ gali tvarkyti Kliento buvimo vietos duomenis tik tiek, kiek jų reikia paslaugai suteikti. Panaudojus šiuos duomenis jie pašalinami ir jokiai trečiajai šaliai neperduodami. Buvimo vietos duomenų naudojimo funkciją galima įjungti ir išjungti.

Įsigyjant „Hesburger“ dovaną, t. y. dovanų kortelę, kurią galima išsiųsti naudojantis programėle, taip pat registruojamas dovanos gavėjo telefono numeris ir bet kokia vaizdinė medžiaga, išsaugota kaip dovanų kortelės fono paveikslėlis.

Kas gali gauti Kliento duomenis ar prie jų prieiti?

Tik mūsų paslaugoms teikti reikalingi asmens duomenys perduodami šioms šalims:

1) Tai pačiai įmonių grupei kaip ir „Hesburger“ priklausančioms šalims:

 • „AS Hesburger“, „RigaBurger SIA“, „Hes-Pro Vilnius“ – rinkodaros tikslams. Šios įmonės kuria konkrečiai Baltijos šaliai pritaikytas rinkodaros priemones.
 • „Salmela-Yhtiöt Oy“ – „Bonus“ klubo programos techninei priežiūrai ir valdymui, įskaitant „Hesburger“ programėlės techninę priežiūrą ir tobulinimą.
 • „AS Hesburger“ – techninei priežiūrai ir administracinėms paslaugoms teikti.
 • „Hesburger“ restoranų frančizės įmonėms – „Bonus“ klubo veiklai palaikyti, pvz., siekiant suteikti galimybę naudotis „Bonus“ klubo privilegijomis, aptarnauti klientus ir reaguoti į jų pastabas ir pasiūlymus.
 •  

2) Išorinėms šalims:

 • IT paslaugas teikiančioms įmonėms.
 • Rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms, pvz., vykdančioms rinkodaros kampanijas el. paštu ar kitais skaitmeniniais kanalais.
 • „Hesburger“ restoranų frančizės įmonėms, kurios nepriklauso „Hesburger“ įmonių grupei: „Bonus“ klubo veiklai palaikyti, pvz., siekiant suteikti galimybę naudotis „Bonus“ klubo privilegijomis, aptarnauti klientus ir reaguoti į jų pastabas ir pasiūlymus.
 •  „Stripe Payments Europe Limited“ (Airija), kuri kaupia klientų kredito kortelių informaciją tam, kad galėtų vykdyti „Hesburger“ programėlėje atliekamas mokėjimo operacijas. Daugiau informacijos apie „Stripe“ tvarkomų duomenų privatumą rasite šios įmonės privatumo taisyklėse (stripe.com/fi/privacy).
 • Teisėsaugos institucijoms ir kitoms valdžios įstaigoms pagal duomenų užklausas, kurias jos pateikia remdamosi galiojančiais įstatymais.
 • Draudimo įmonėms pretenzijų tvarkymo tikslais.

Visus „Hesburger“ restoranų įmonių pavadinimus ir adresus rasite „Hesburger“ svetainėje.

Duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ribų ir perdavimo apsaugos priemonės

Kadangi „Hesburger“ asmens duomenims tvarkyti pasitelkia subrangovus, duomenys taip pat tvarkomi už Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jei darbuotojų duomenys perduodami už ES ar EEE ribų, užtikriname, kad duomenys būtų tinkamai apsaugoti, pavyzdžiui, susitariame dėl teisės aktais nustatytų duomenų apsaugos priemonių pagal duomenų apsaugos teisės aktus, pavyzdžiui, taikant Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. Standard Contractual Clauses, SCC).

Duomenų saugumas

„Hesburger“ naudoja technines ir organizacines priemones, kad asmens duomenis apsaugotų nuo neteisėto priėjimo prie jų, perdavimo, ištrynimo ar kitokio naudojimo, kuris gali kelti pavojų informacijos saugumui. Registras yra elektroninis. Registras naudojamas, jo duomenys keičiami ir tvarkomi tik naudojant kelių lygmenų naudotojo identifikavimą per šifruotą programą. Registru naudotis gali tik asmenys, paskirti sistemai prižiūrėti ir valdyti. Registro duomenys saugomi nuo išorinės prieigos, o registro naudojimas kontroliuojamas.

Kaip ilgai laikomi Klientų duomenys?

Duomenys laikomi tiek, kiek būtina. Standartiškai, informacija saugoma tiek, kiek Klientas yra „Bonus“ klubo narys. Pasibaigus narystei, duomenys ištrinami per vieną mėnesį po narystės pasibaigimo dienos, išskyrus tuos duomenis, kuriuos „Hesburger“ privalo saugoti ilgesnį laiką pagal įstatymą.

Jei dvejus metus nesinaudojama „Bonus“ paskyra, Kliento narystė nutraukiama, o su šia naryste susiję asmens duomenys ištrinami.

„Hesburger“ dovanos atveju dovanos gavėjo telefono numeris ištrinamas, jei dovanos gavėjas nėra ir netaps „Bonus“ klubo nariu, o tai yra būtina sąlyga norint pasinaudoti „Hesburger“ dovana.

Bendras duomenų valdymas kartu su „Facebook“

„Hesburger“ prižiūrint savo „Facebook“ socialinio tinklo puslapius, „Hesburger“ ir „Facebook Ireland Limited“ yra bendri „Hesburger“ puslapių naudotojų duomenų valdytojai. „Facebook“ tvarko asmens duomenis pagal savo Privatumo politiką, kurią galima rasti www.facebook.com/privacy/. „Facebook“ pirmiausia atsako už duomenų apsaugos teisės aktų laikymąsi, duomenų saugumo užtikrinimą ir tinklo paslaugų naudotojų teisių įgyvendinimą. „Hesburger“ tvarko duomenis teisėtų interesų pagrindu.

Per „Facebook“ bendrovė „Hesburger“ gauna prieigą prie tokių registruoto „Facebook“ naudotojo viešų duomenų kaip naudotojo vardas ir profilio nuotrauka. Šiuos duomenis tvarkome tik savo tikslais, tokiais kaip informacijos apie naujus produktus ir paslaugas teikimas, rinkodaros tikslais, siekiant gauti Klientų atsiliepimus, perkant reklamą iš „Facebook“ ir vertinant reklamų pasiekiamumo rodiklius.

Kliento teisės

Klientas gali naudotis šiomis toliau nurodytomis teisėmis, pateikęs „Hesburger“ prašymą įprastu ar elektroniniu paštu.

Prieigos teisė

Klientas turi teisę pasitikrinti savo duomenis „Bonus“ klubo registre. Kad tai padarytų jam reikia prisijungti „Bonus“ klubo svetainėje arba „Hesburger“ programėlėje.

Teisė reikalauti ištaisyti klaidą

Klientas turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti bet kokie netikslūs ar ne visi duomenys. Klientas gali ištaisyti neteisingus ar papildyti ne visus duomenis prisijungęs „Bonus“ klubo svetainėje arba „Hesburger“ programėlėje. Jeigu klaidos neįmanoma ištaisyti svetainėje ar programėlėje, Klientas turi kreiptis į „Hesburger“.

Teisė reikalauti pašalinti duomenis

Klientas turi teisę reikalauti, kad jo duomenys būtų pašalinti iš „Bonus“ klubo registro („teisė būti pamirštam“). Tačiau, jei Klientas pageidauja likti „Bonus“ klubo nariu, ne visi duomenys gali būti ištrinti. Kliento prašymu „Hesburger“ deda visas pastangas, kad duomenys būtų ištrinti be nereikalingo delsimo, išskyrus atvejus, kai yra teisinių priežasčių, dėl kurių atsisakoma ištrinti duomenis.

Teisė riboti tvarkymą ir jam prieštarauti

Klientas turi teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą ar tam prieštarauti. Gavusi Kliento prašymą „Hesburger“ neturi teisės toliau tvarkyti Kliento asmens duomenų, nebent yra įstatyminis pagrindas tai daryti. Dėl tokio ribojimo gali būti apribotos ar nutrauktos ir Kliento galimybės naudotis „Bonus“ klubo paslaugomis.

Klientas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti su „Bonus“ klubu susijusios tiesioginės rinkodaros, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslams. Norėdamas pakeisti tiesioginės rinkodaros nuostatas, Klientas turi prisijungti prie sistemos „Bonus“ klubo svetainėje ar „Hesburger“ programėlėje. Visuose „Bonus“ klubo rinkodaros el. laiškuose yra prenumeratos atsisakymo galimybė.

Teisė perkelti duomenis iš vienos sistemos į kitą

Klientas turi teisę gauti savo asmens duomenis sutvarkytoje ir visiems priimtinoje formoje, kuria Klientas gali perduoti duomenis kito asmens duomenų registro valdytojui.

Teisė pateikti skundą

Jei manote, kad buvo pažeistas jūsų privatumas, galite pateikti skundą ES valstybės narės, kurioje gyvenate, kompetentingai institucijai. Išsamią informaciją apie nacionalines duomenų apsaugos institucijas rasite čia:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=612080

Kas yra mano asmens duomenų kontrolierius ir į ką aš galiu kreiptis?

„Burger-In Oy“
Įmonės kodas: FI20319676
Linnankatu 34
20100 Turku
bonusklubi@hesburger.fi

Atnaujinta versija 18.08.2022