„BONUS“ KLUBO NUOSTATOS IR SĄLYGOS

„HESBURGER“ BONUS KLUBAS SUOMIJOJE, ESTIJOJE, LIETUVOJE IR LATVIJOJE

„BONUS“ KLUBO NUOSTATOS IR SĄLYGOS

1. Bendroji informacija

„Hesburger“ klientų lojalumo programa vadinama „Bonus“ klubu (toliau – „„Bonus“ klubas“), o lojalūs klientai yra prie „Bonus“ klubo savo gyvenamojoje vietoje prisijungę privatūs asmenys (toliau – „klientas“, „„Bonus“ klubo narys“). „Bonus“ klubas veikia Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Jei klientas negyvena šiose šalyse, klientas automatiškai tampa „Bonus“ klubo Suomijoje nariu.

„Bonus“ klubo priežiūrą ir plėtrą vykdo „Burger-In Oy“ (toliau – „Hesburger“), įmonės kodas: 2031967-6, adresas: Linnankatu 34, 20100 Turku, Suomija. „Hesburger“ gaminių pardavėjas yra vietinė „Hesburger“ restorano įmonė, kurioje klientas perka.

Norėdamas tapti „Bonus“ klubo nariu, klientas turi sutikti su „Bonus“ klubo nuostatomis ir sąlygomis.

2. „Bonus“ klubas

2.1 Prisijungimas prie „Bonus“ klubo

Klientas gali prisijungti prie „Bonus“ klubo pateikdamas prašymą „Hesburger“ interneto svetainėje arba naudodamasis „Hesburger“ programa. „Hesburger“ programa – tai mobilioji programa, per kurią klientas gali valdyti savo „Bonus“ klubo narystę ir patogiai gauti informacijos apie „Hesburger“ gaminius ir restoranus, pasinaudoti „Bonus“ klubo pasiūlymais, pirkti „Hesburger“ restoranuose arba juose pateikti išankstinius užsakymus (toliau – „„Hesburger“ programa“). Norėdami naudotis „Hesburger“ programa, turite sutikti su minėtos programos naudojimosi nuostatomis ir sąlygomis.

Narystei „Bonus“ klube būtina, kad klientas pateikdamas prašymą internetu arba „Hesburger“ programoje pateiktų reikiamus asmens duomenis. Klientas atsakingas už tai, kad „Bonus“ klubo narystei įgyti pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, naujausi ir aiškūs. Jei reikia, klientas privalo atnaujinti bet kokią naują informaciją „Hesburger“ interneto svetainėje arba „Hesburger“ programoje.

Asmenys iki 15 metų amžiaus turi gauti vieno iš tėvų arba globėjų sutikimą prisijungti prie „Bonus“ klubo Suomijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Asmenys iki 15 metų amžiaus turi gauti vieno iš tėvų arba globėjų sutikimą prisijungti prie „Bonus“ klubo Latvijoje. Vieno iš tėvų arba globėjų sutikimas bus patvirtinamas el. paštu.

„Hesburger“ pasilieka teisę atskirai nustatyti konkrečias „Bonus“ klubo narystės nuostatas ir sąlygas. „Hesburger“ pasilieka teisę atsisakyti priimti kliento prašymą tapti „Bonus“ klubo nariu ir nepateikti tokio atsisakymo priežasties.

2.2 „Bonus“ klubo narys ir „Bonus“ kortelė

„Bonus“ klubo nariu tapusiam klientui suteikiama „Bonus“ paskyra, kurioje klientas gali gauti „Bonus“ taškų už pirkinius „Hesburger“ restoranuose (toliau – „„Bonus“ paskyra“). „Bonus“ paskyros kreditą galima naudoti sumokant „Hesburger“ restoranuose. Klientas turi asmeninę „Bonus“ kortelę, susietą su jo „Bonus“ paskyra. Kortelė gali būti arba fizinė „Bonus“ kortelė, arba mobilioji „Bonus“ kortelė „Hesburger“ programoje (toliau – „„Bonus“ kortelė“). Fizinė „Bonus“ kortelė pristatoma tik kliento namų adresu Suomijoje, Estijoje, Latvijoje arba Lietuvoje.

Klientas gauna „Bonus“ taškų iš „Hesburger“ restorano užsakymo metu pateikdamas savo „Bonus“ kortelę. „Bonus“ taškų galima gauti Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje esančiuose „Hesburger“ restoranuose, kuriuose naudojama „Bonus“ sistema.

Jei restoranas priima ir kitas lojalumo korteles, vienam pirkiniui galima panaudoti tik „Bonus“ kortelę arba tik kitą kliento lojalumo kortelę. Suomijoje klientas, pateikdamas užsakymą „S-Group Hesburger“ restoranuose, gali rinktis, ar naudoti, pvz., „S-Group“ kliento lojalumo kortelę, ar „Bonus“ kortelę.

Pastaba! Jei „Bonus“ paskyra nenaudojama dvejus metus, paskyra uždaroma, o „Bonus“ taškai prarandami ir nekompensuojami.

2.3 Prijungta narystė ir prijungta kortelė

Vienai „Bonus“ klubo narystei gali būti suteikta viena prijungta narystė. Abi narystės susiejamos su ta pačia „Bonus“ paskyra. „Bonus“ klubo narys gali kreiptis prašydamas prijungtos narystės kitam asmeniui, gyvenančiam tame pačiame namų ūkyje. Prijungtos narystės prašymą galima užpildyti „Hesburger“ interneto svetainėje. Asmuo, dėl kurio prijungtos narystės kreipiamasi, turi el. paštu patvirtinti savo „Bonus“ klubo narystę ir sutikti su „Bonus“ klubo taisyklėmis. Prijungtos narystės fizinė kortelė bus paštu išsiųsta „Bonus“ klubo prijungto nario adresu.

„Bonus“ klubo nariai ir prijungti nariai turi vienodas teises naudotis „Bonus“ paskyra, pvz.: teisę sumokėti už pirkinius „Hesburger“ restoranuose panaudojant „Bonus“ paskyros kreditą. Tačiau „Bonus“ klubo narys turi išskirtinę teisę nutraukti prijungtą narystę arba nutraukti „Bonus“ klubo narystę be prijungto nario sutikimo. Jei „Bonus“ klubo narys nutraukia savo „Bonus“ klubo narystę, prijungto nario „Bonus“ klubo narystė taip pat nutraukiama.

3. Asmens duomenų tvarkymas

„Hesburger“ užtikrina deramą „Bonus“ klubo narystės prašymų ir Bonus“ klubo narių asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą. Asmens duomenų tvarkymas detaliau aprašytas „Hesburger“ Privatumo politikoje, kurią rasite „Hesburger“ programoje ir „Hesburger“ interneto svetainės „Bonus“ klubo puslapiuose.

4. „Bonus“ pirkiniai ir „Bonus“ taškų suteikimas

„Bonus“ klubo nariai, naudodamiesi „Bonus“ sistema, turi teisę gauti „Bonus“ taškų už įsigytas maisto prekes, pagamintas „Hesburger“ restoranuose, įskaitant specialius pasiūlymus ir pirkinius, įsigytus už anksčiau gautus „Bonus“ taškus (toliau – „„Bonus“ pirkinys“). „Bonus“ taškai nesuteikiami už tokius pirkinius kaip vaikiški žaislai, tabako ir alkoholio gaminiai arba dovanų kortelės. „Bonus“ pirkiniai negali būti registruojami po pirkimo, jei pirkdamas klientas nepateikė „Bonus“ kortelės.

Už „Hesburger Bonus“ pirkinius suteikiami „Bonus“ taškai apibrėžiami pagal toliau apibūdintus kriterijus. Kliento „Bonus“ paskyroje „Bonus“ taškai rodomi suma eurais. „Bonus“ taškai suteikiami atsižvelgiant į susumuotus kliento „Bonus“ pirkinius, įsigytus per kalendorinį mėnesį, kaip nurodyta toliau:

„Bonus“ klubo nariams Estijoje, Lietuvoje, Latvijoje:

1. jei bendra per kalendorinį mėnesį pirktų „Bonus“ pirkinių suma yra 8,00 - 29,99  eurų, „Bonus“ vertė yra 2 % nuo visų „Bonus“ pirkinių;
2. jei bendra per kalendorinį mėnesį pirktų „Bonus“ pirkinių suma yra 30,00 - 59,99 eurų, „Bonus“ vertė yra 3,5 % nuo visų „Bonus“ pirkinių;
3. jei bendra per kalendorinį mėnesį pirktų „Bonus“ pirkinių suma yra 60,00 eurų ir daugiau, „Bonus“ vertė yra 5 % nuo visų „Bonus“ pirkinių.

„Bonus“ klubo nariams Suomijoje:

1. jei bendra per kalendorinį mėnesį pirktų „Bonus“ pirkinių suma yra 8,00 – 34,99 eurų, „Bonus“ vertė yra 2 % nuo visų „Bonus“ pirkinių;
2. jei bendra per kalendorinį mėnesį pirktų „Bonus“ pirkinių suma yra 35,00 – 84,99 eurų, „Bonus“ vertė yra 3,5 % nuo visų „Bonus“ pirkinių;
3. jei bendra per kalendorinį mėnesį pirktų „Bonus“ pirkinių suma yra 85,00 eurų ir daugiau, „Bonus“ vertė yra 5 % nuo visų „Bonus“ pirkinių.

Jei už „Bonus“ pirkinius, pirktus kalendorinio mėnesio viduryje, „Bonus“ klubo narys sumoka daugiau nei minimalią sumą eurais, suteikti „Bonus“ taškai įskaičiuojami atgaline tvarka nuo kalendorinio mėnesio pradžios pritaikant didesnį „Bonus“ procentą. Šie sukaupti „Bonus“ taškai įskaitomi kliento „Bonus“ paskyroje kitą kartą, kai į paskyrą įskaitomi „Bonus“ taškai už „Bonus“ pirkinį.

5. Papildomo kredito įkėlimas į „Bonus“ paskyrą (Suomija)

Tik „Bonus“ klube Suomijoje: „Bonus“ klubo narys gali, jei pageidauja, įkelti papildomą kreditą į savo „Bonus“ paskyrą arba naudodamas savo elektroninės bankininkystės identifikavimo duomenis „Hesburger“ interneto svetainėje, arba įkeldamas papildomą kreditą į savo „Bonus“ paskyrą „Hesburger“ restorane. Kreditas naudojamas priimtais „Bonus“ taškų naudojimo būdais, nurodytais šiose „Bonus“ klubo taisyklėse.

6. „Bonus“ taškų naudojimas

Naudodamasi savo duomenų sistema „Hesburger“ kasdien gauna informaciją apie „Hesburger“ restoranuose klientų gautus ir panaudotus „Bonus“ taškus.

„Bonus“ klubo narys gali panaudoti savo „Bonus“ paskyroje gautus „Bonus“ taškus visuose „Hesburger“ restoranuose, kuriuose naudojama „Bonus“ sistema. „Hesburger“ bet kuriuo metu nustato, kurie „Bonus“ taškai gali būti naudojami sumokėti už pirkinius arba paslaugas. Dedamos visos pastangos, kad „Bonus“ taškai būtų kasdien apskaičiuoti remiantis bendra „Bonus“ pirkinių suma per mėnesį, o už tai gautus „Bonus“ taškus galima panaudoti ne anksčiau kaip kitą dieną po pirkimo, už kurį nariui buvo suteikta „Bonus“ taškų.

„Bonus“ taškai nekeičiami į pinigus.

7. „Bonus“ klubo lygiai

„Bonus“ klubo lygiai yra Sidabrinis, Auksinis ir Platininis. Prie „Bonus“ klubo prisijungę „Bonus“ klubo nariai yra automatiškai priskiriami Sidabriniam lygiui. „Bonus“ klubo narys gali tapti Auksiniu ir Platininiu nariu, kai jo mėnesinių „Bonus“ pirkinių suma viršija minimalią kito „Bonus“ klubo lygio pirkinių sumą. Minimalios kiekvieno lygio pirkinių sumos nurodytos toliau:

Sidabrinis: pagrindinis lygis
Auksinis: du vienas po kito einančius kalendorinius mėnesius „Bonus“ pirkinių suma viršija 90 eurų
Platininis: per du vienas po kito einančius kalendorinius mėnesius „Bonus“ pirkinių suma viršija 180 eurų

Sidabrinio, Auksinio ir Platininio lygio „Bonus“ klubo nariai turi teisę gauti tuo metu galiojančių „Hesburger Bonus“ klubo privilegijų su sąlyga, kad vienu metu sumokėta suma už visus „Bonus“ pirkinius viršytų tuo metu „Hesburger“ nurodytą minimalią pirkinio sumą. „Hesburger“ nori atsilyginti savo lojaliems klientams, todėl Auksinio ir Platininio lygio nariai turi teisę gauti didesnės vertės „Bonus“ klubo privilegijas. Galiojančias „Bonus“ klubo privilegijas bet kuriuo metu galima peržiūrėti „Hesburger“ interneto svetainėje ir „Hesburger“ programoje. Klientas, turintis teisę gauti „Bonus“ klubo privilegiją, gali jos prašyti pateikdamas užsakymą „Hesburger“ programoje arba įsigydamas prekių „Hesburger“ restorane.

„Bonus“ klubo lygis tikrinamas kiekvieno mėnesio pirmą dieną. Bet kokie lygio pokyčiai atnaujinami automatiškai kliento „Bonus“ paskyros informacijoje kiekvieno mėnesio antrą dieną. Jei prieš pat tikrinimo dieną bendra „Bonus“ pirkinių suma per du kalendorinius mėnesius atitinka tą, dėl kurios klientas įgyja teisę į esamą „Bonus“ klubo lygį (toliau – „Esamas lygis“) arba aukštesnį lygį (toliau – „Aukštesnis lygis“), „Bonus“ klubo lygis išlieka toks pats arba pakeliamas į aukštesnį lygį atsižvelgiant į visą „Bonus“ pirkinių sumą. Esamas arba Aukštesnis lygis galioja 12 mėnesių nuo tikrinimo, kurio metu suteikiamas Esamas arba Aukštesnis lygis, datos. Jei prieš pat tikrinimo dieną bendra „Bonus“ pirkinių suma per du kalendorinius mėnesius atitinka tą, dėl kurios klientas turi teisę į žemesnį nei Esamą lygį (toliau – „Žemesnis lygis“), Žemesnis lygis lieka galioti 12 mėnesių nuo tikrinimo, kurio metu lygis pažeminamas, ir įsigalioja, jei jo galiojimo laikotarpis išlieka tuo metu, kai pasibaigia aukštesnio lygio galiojimo laikotarpis. „Bonus“ klubo lygis grąžinamas į Sidabrinį lygį, kai baigiasi Auksinio arba Platininio lygio galiojimo laikotarpis, nebent nurodyta kitaip. Keičiant lygį klientui nereikia atlikti jokių veiksmų.

8. „Bonus“ paskyros informacija

„Bonus“ klubo narys gali sekti bendrą pirkinių sumą ir „Bonus“ klubo lygį savo „Bonus“ paskyroje, „Hesburger“ programoje ir „Hesburger“ interneto svetainės „Bonus“ klubo puslapiuose. Jei klientai pageidauja, jie gali gauti informacijos iš „Hesburger“ restorano apie nepanaudotą bendrą „Bonus“ taškų sumą, kuri buvo sukaupta „Bonus“ paskyroje praėjusią dieną.

9. Kliento ir „Hesburger“ atsakomybės

„Bonus“ narystė ir „Bonus“ kortelė yra asmeninė. „Hesburger“ neatsako už „Bonus“ kortelės pametimą, kitokį jos sugadinimą (įskaitant negautą naudą)  arba nuostolius, padarytus klientui arba trečiajai šaliai, dėl neteisėto kortelės, „Hesburger“ programos arba „Bonus“ paskyros naudojimo, nebent kitaip numatyta įstatymuose. Klientas įsipareigoja nedelsdamas informuoti „Hesburger“, jei įtaria arba sužino, kad jo „Bonus“ paskyra yra naudojama be jo sutikimo. Tačiau, siekiant išvengti piktnaudžiavimo, „Hesburger“ visada pasilieka teisę patikrinti „Bonus“ kortelės turėtojo tapatybę. Jei paprašius „Bonus“ kortelės turėtojas negali įrodyti savo tapatybės pateikdamas kokį nors oficialų tapatybę įrodantį dokumentą, perkant negalima panaudoti „Bonus“ paskyroje esančių „Bonus“ taškų ir klientui nesuteikiama teisė gauti privilegijų, pvz.: nemokamų gaminių, naudojantis „Bonus“ kortele. Jei įtariamas neteisėtas naudojimas, „Hesburger“ pasilieka teisę nutraukti nario „Bonus“ klubo narystę ir užblokuoti „Hesburger“ programos naudojimą. Jei toks piktnaudžiavimas kyla dėl „Bonus“ klubo nario kaltės, bendra „Bonus“ taškų suma nebus grąžinama į „Bonus“ paskyrą, vietoj to visa suma bus panaikinta.

„Hesburger“ neatsako už jokius duomenų srauto trikdžius ar dėl kitų veiksnių atsiradusius vėlavimus. „Hesburger“ taip pat neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius naudojantis „Bonus“ sistema, arba už jokius nuostolius arba vėlavimus, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos, nebent kitaip numatyta imperatyviuose teisės aktuose.

„Bonus“ klubo narys yra atsakingas už tinkamą savo „Hesburger“ programos ir internetinių paslaugų naudotojo ID ir slaptažodžio saugojimą bei nuostolius, atsiradusius dėl jų praradimo, netinkamo naudojamo ir pan.

10. Pakeitimai

„Hesburger“ pasilieka teisę vienašališkai pakeisti šias „Bonus“ klubo taisykles. Apie bet kokius esminius pakeitimus klientui bus pranešta iš anksto per protingumo kriterijų atitinkantį laikotarpį „Hesburger“ programoje arba elektroniniu paštu kliento pateiktu el. pašto adresu. Jei klientas nesutinka su esminiu „Bonus“ klubo taisyklių pakeitimu, jis privalo nutraukti savo „Bonus“ klubo narystę.

11. Narystės nutraukimas

„Bonus“ klubo nariai pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti savo „Bonus“ klubo narystę apie tai raštu pranešę „Hesburger“. Pranešimas pateikiamas „Hesburger“ naudojantis 13 skyriuje nurodyta kontaktine informacija. Nutraukus „Bonus“ klubo narystę, kliento „Bonus“ paskyra ir „Bonus“ klubo narystės teisės ir pareigos panaikinamos. Kai tik „Hesburger“ atliks narystės nutraukimą, „Bonus“ kortelė bus paskelbta negaliojančia, „Bonus“ taškai nebebus kaupiami „Bonus“ paskyroje ir „Bonus“ paskyroje sukaupta suma bus panaikinta. „Bonus“ klubo nariai turi žinoti, kad gauti ar į „Bonus“ paskyrą įkelti „Bonus“ taškai nebus grąžinti. Nutraukus „Bonus“ klubo narystę, pasibaigs ir bet kokia prijungta narystė.

„Hesburger“ pasilieka teisę bet kada nustoti naudoti „Bonus“ sistemą.

12. Įstatymų kolizijos ir ginčų sprendimas

„Bonus“ klubo naudojimui taikoma Suomijos teisė. Vis dėlto, jei esate vartotojas, nuolatos gyvenantis ES, atkreipkite dėmesį, kad iš jūsų nebus atimta apsauga, kurią jums suteikia jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės imperatyvūs vartotojų apsaugos teisės aktai.

Abi šalys turi dėti visas pastangas, kad draugiškai, pirmiausia derybomis, išspręstų bet kokius ginčus, kylančius iš šios sutarties. Jei ginčo neįmanoma išspręsti derybomis, byla sprendžiama kliento nuolatinės gyvenamosios vietos teismuose arba, jei į teismą kreipiasi klientas, kliento nuolatinės gyvenamosios vietos arba „Hesburger“ registravimo vietos teismuose. Taip pat vartotojai gali naudotis vietinėmis vartotojų ginčų platformomis ginčams spręsti. Toliau pateikiama informacija apie vietines platformas:

Suomijoje: Suomijos vartotojų ginčų komisija, PL 306, 00531 Helsinkis, Suomija, www.kuluttajariita.fi

Estijoje: Vartotojų skundų komitetas prie Vartotojų apsaugos tarybos, Pronksi 12, 10117 Talinas, Estija, www.tarbijakaitseamet.ee

Latvijoje: Vartotojų teisių apsaugos centras, Brivibas g. 55, Ryga, LV-1010, Latvija, http://www.ptac.gov.lv/

Lietuvoje:Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, www.vvtat.lt

Klientai, kurie yra vartotojai, ginčus su vietiniais „Hesburger“ restoranais dėl per Programą pirktų pirkinių gali perduoti spręsti internetinėje ginčų sprendimo platformoje adresu http://ec.europa.eu/odr.

13. Kontaktinė informacija

Jei turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų, susijusių su „Bonus“ klubu, susisiekite su vietiniu „Hesburger“ klientų aptarnavimo centru:

„Burger-In Oy“
Įmonės kodas:2031967-6
Linnankatu 34
20100 Turku, Suomija

Suomija: bonusklubi@hesburger.fi, +358 2 4808 9000
Estija: info@hesburger.ee, +372 5807 1936
Latvija: info@hesburger.lv, +371 6722 8005
Lietuva: info@hesburger.lt, +370 6948 4413