„HESBURGER“ PROGRAMĖLĖ – NAUDOJIMO NUOSTATOS IR SĄLYGOS

Atnaujinta 2018 gegužės mėnesį

1. Bendroji informacija

„Hesburger“ programėlė (toliau – „Programėlė“) priklauso ir ją naudoti teikia „Burger-In Oy“ (toliau – „Hesburger“), įmonės kodas: 2031967-6, adresas: Linnankatu 34, 20100 Turku, Suomija. Be to, „Burger In Oy“ yra „Hesburger“ „Bonus“ klubo, kuriam taikomos jo nuostatos ir sąlygos, esančios „Hesburger“ interneto svetainėje, teikėjas.

Klientas (toliau – „Klientas“) gali naudoti Programėlę norėdamas peržiūrėti ir įsigyti skirtingų „Hesburger“ gaminių (toliau – „Gaminiai“) remdamasis šiomis naudojimo nuostatomis ir sąlygomis. Gaminių pardavėjas yra vietinė „Hesburger“ restorano įmonė, kurioje Klientas perka (toliau – „„Hesburger“ restoranai“). „Hesburger“ restoranų įmonės ir kontaktinę informaciją galima rasti Programėlėje, pasirinkus „„Hesburger“ restoranai“.

Šios naudojimo nuostatos ir sąlygos taikomos Programėlei ir konkrečiam jos turiniui. Naudodamas Programėlę, Klientas sutinka su šiomis nuostatomis ir sąlygomis ir įsipareigoja laikytis jų bei bet kokių kitų atskirai Programėlėje pateiktų rekomendacijų. Šios nuostatos ir sąlygos taip pat taikomos „Hesburger“ restoranams.

„Hesburger“ išsaugos šių naudojimo nuostatų ir sąlygų tekstą ir šių nuostatų tekstas išliks prieinamas Klientui Programėleje. Tačiau skatiname Klientą išsaugoti arba atsispausdinti šias naudojimo nuostatas ir sąlygas, nes jų gali prireikti ateityje.

Naudojimosi nuostatos ir sąlygos teikiamos suomių, švedų, anglų, estų, latvių, lietuvių ir rusų kalbomis.

2. „Hesburger“ programėlė

Programėlė yra mobilioji paslauga, skirta naudoti „Hesburger“ ir / arba „Hesburger“ restoranų klientams. Programėlę galima naudoti dviem būdais: be registracijos galima naudoti jos pagrindinę konfigūraciją, o registruotam naudotojui galima naudoti „Bonus“ klubo lygiu.

Pagrindinis lygis – neregistruoti naudotojai. Klientui nereikia registruotis norint parsisiųsti ir naudoti Programėlę. Naudodami pagrindiniu lygiu, Klientai gauna informacijos apie Gaminius, vietas, paslaugas, kampanijas ir specialius pasiūlymus. Pagrindinio lygio Klientai negali pateikti Išankstinių užsakymų arba kaupti premijų.

„Bonus“ klubo lygis – prisijungimus turintys registruoti Klientai. Norint užsiregistruoti Programėlėje, reikia turėti „Bonus“ klubo paskyrą arba „Hesburger Bonus“ klubo narystę. „Hesburger Bonus“ klubo nuostatas ir sąlygas bei periodines „Bonus“ klubo privilegijas Klientai gali rasti savo vietinėje „Hesburger“ interneto svetainėje.

Pati Programėlė yra elektroninė „Bonus“ kortelė, kurią Klientas pateikia pirkdamas „Hesburger“ restoranuose. Registruoti Programos naudotojai gali naudoti Programėlę išankstiniams užsakymams pateikti į sąrašą įtrauktuose „Hesburger“ restoranuose ir užsakymams atsiimti nurodytu laiku. Programėlėje Klientas gali rasti, pvz., informacijos apie „Bonus“ klubo narystę, „Bonus“ klubo privilegijas ir bendrus specialiuosius pasiūlymus bei kampanijas. Be to, Klientas gali naudoti Programėlę „Bonus“ klube sukauptai sumai stebėti.

Tam, kad Programėlė veiktų tinkamai, Klientas turi naudoti naujausią Programėlės versiją.

3. Gaminių asortimentas ir kainos

Programėlėje rodomas gaminių asortimentas yra toks pats, kaip įprastas „Hesburger“ gaminių asortimentas, išskyrus tam tikram „Hesburger“ restoranui priskiriamą gaminių asortimentą ir kainas. Kiekviename restorane gaminių asortimentas ir kainos gali skirtis. Ne visus Gaminius galima rasti visuose „Hesburger“ restoranuose. Visose pateiktose kainose įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis ir kiti taikomi mokesčiai.

Tam tikrais atvejais Gaminių kainos „Hesburger“ restoranuose gali skirtis nuo Programėlėje rodomų kainų. Tokiais atvejais Klientas turi teisę mokėti mažesnę kainą, nebent pateikta kaina yra aiškiai klaidinga. Tokiu atveju Klientas, pateikęs išankstinį užsakymą, kaip nurodyta toliau 4.2 dalyje, turi teisę atšaukti savo užsakymą ir atgauti sumokėtą kainą.

4. Užsakymo pateikimas

4.1 Pirkinių sąrašo sudarymas

Visi Programėlės naudotojai (įskaitant Pagrindinio lygio) gali pagreitinti savo užsakymo pateikimą pasirinktuose „Hesburger“ restoranuose pirmiausia sudarydami pirkinių sąrašą Programoje ir pateikdami pirkinių sąrašo kodą „Hesburger“ restorano kasoje (toliau – „Pirkinių sąrašo sudarymas). Už pirkinių sąraše esančius Gaminius sumokama atsiskaitant „Hesburger“ restoranų kasose, tada Gaminiai pagaminami pagal Kliento užsakymą. Pirkinių sąrašui sudaryti nebūtina registruotis Programėlėje.

4.2 Išankstinis užsakymas

Registruotas Klientas gali naudoti Programėlę išankstiniam užsakymui sudaryti ir apmokėti. Tuomet Užsakymas bus paruoštas atsiimti prie prekystalio arba privažiuojamojo langelio pasirinktame „Hesburger“ restorane (toliau – „Išankstinis užsakymas). Prieš atsiimant Išankstinį užsakymą, reikia už jį sumokėti. Ne visi „Hesburger“ restoranai priima Išankstinius užsakymus. Programėlėje pateikiamas restoranų, kurie priima Išankstinius užsakymus (toliau – „Išankstinių užsakymų restoranas), sąrašas. Išankstinis užsakymas laikomas sudarytu, kai Klientas gauna patvirtinimą, kad „Hesburger“ gavo užsakymą, po to, kai Klientas sumoka už Gaminius per Programėlę.

Per Programėlę pateikti Išankstiniai užsakymai įpareigoja Klientą „Hesburger“ restorano atžvilgiu. Išankstiniam užsakymui suteikiamas keturių skaitmenų kodas, kuris Klientui suteikia teisę atsiimti Išankstinį užsakymą. Klientas turi saugoti kodą, kad juo nebūtų neteisėtai pasinaudota. Tačiau Klientas gali įgalioti kitą asmenį atsiimti Išankstinį užsakymą perduodamas šį kodą tokiam trečiajam asmeniui. Kiekvienas kodas yra unikalus ir jį galima panaudoti tik kartą. „Hesburger“ arba Išankstinių užsakymų restoranas neatsako už neteisėtą trečiųjų asmenų kodo panaudojimą, nebent tretieji asmenys gavo prieigą prie kodo dėl „Hesburger“ arba Išankstinių užsakymų restorano kaltės.

Programėlėje Klientas pasirenka Išankstinio užsakymo atsiėmimo laiką. Programoje automatiškai pateikiami galimi atsiėmimo laikai. Galimas Išankstinio užsakymo laikas gali būti nedelsiant, kai Išankstinių užsakymų restorane Išankstinis užsakymas pradedamas ruošti kaip įmanoma greičiau. Arba Išankstinio užsakymo atsiėmimo laikas gali būti ne anksčiau kaip 15 min. nuo Išankstinio užsakymo pateikimo. Išankstinius užsakymus galima įvykdyti tik Išankstinių užsakymų restorano darbo valandomis, o jei restoranas uždarytas, darbo valandomis kitą dieną. Tačiau Išankstinis užsakymas gali būti įvykdytas ne vėliau kaip 12 valandų po jo pateikimo. Vėliausias Išankstinių užsakymų atsiėmimo laikas yra likus ne mažiau kaip 5 min. iki Išankstinių užsakymų restorano uždarymo. „Hesburger“ arba atitinkamas Išankstinių užsakymų restoranas neatsako Klientui, jei Klientas vėluoja atsiimti užsakymą. Klientas, pasirinkdamas Išankstinį užsakymą atsiimti nedelsiant, turi pateikti jį bent vieną minutę iki Išankstinių užsakymų restorano uždarymo.

Programėlėje Klientas gali stebėti, kada Išankstinis užsakymas bus paruoštas atsiimti. Jei Klientas įjungė aktyviuosius pranešimus Programėlės nustatymuose, Klientui bus išsiųstas aktyvusis pranešimas apie paruoštą Išankstinį užsakymą.

„Hesburger“ restoranas dės visas pastangas, kad Kliento Išankstinis užsakymas būtų paruoštas iki Kliento nurodyto atsiėmimo laiko. Klientas turi suprasti, kad labai užimtu metu Išankstinio užsakymo paruošimas gali užtrukti ilgiau nei tikėtasi ir kad Išankstinis užsakymas gali nebūti paruoštas nustatytu atsiėmimo metu. Klientas neturi teisės į nuostolių atlyginimą arba papildomą kompensaciją už uždelstą Išankstinį užsakymą, nebent kitaip numatyta imperatyviuose teisės aktuose.

4.3 „Bonus“ taškai

Pateikdamas Išankstinį užsakymą, „Bonus“ klubo lygio Klientas gali pasirinkti naudoti „Bonus“ kortelę ir už pirkinį gauti „Bonus“ taškų. „Bonus“ kortelės naudojimas suteikia Klientui teisę į „Bonus“ privilegijas pagal „Bonus“ klubo taisykles. Vienam pirkiniui gali būti naudojama tik viena Kliento lojalumo kortelė.

4.4 Išankstinio užsakymo apmokėjimas

Klientas gali sumokėti už Išankstinį užsakymą naudodamas „Bonus“ paskyrą, kredito / debeto kortelę arba kitą „Stripe“ apmokėjimo būdą. „Stripe Payments Europe Limited“, registruota Airijoje, veikia kaip mokėjimo paslaugų teikėjas.

„Stripe Payments Europe Limited“
www.stripe.com/fi

Naudodamas „Stripe“ mokėjimo būdus, Klientas taip pat sutinka su „Stripe“ atsiskaitymo paslaugos naudotojo sąlygomis, Suomijoje: (www.stripe.com/fi/checkout/terms), ir „Stripe“ privatumo politika, Suomijoje: (www.stripe.com/fi/privacy).

4.5 Išankstinio užsakymo atšaukimas

Dėl Gaminių pobūdžio Klientas neturi teisės atsisakyti Išankstinio užsakymo po jo pateikimo. Klientas pripažįsta, kad Gaminiai yra maisto produktai ir gėrimai, kurie greitai genda ar kurių galiojimo laikas yra trumpas, todėl teisė atsisakyti sutarties netaikoma pagal vietinius įstatymus.

4.6 Pavėluotas Išankstinio užsakymo atsiėmimas

Dedamos visos pastangos, kad Išankstinis užsakymas būtų paruoštas iki Kliento nurodyto atsiėmimo laiko. Klientas privalo atsiimti užsakytus Gaminius iki jo pasirinkto atsiėmimo laiko. Klientas Programėlėje gali stebėti, kada užsakymas yra paruoštas atsiimti. Jei Klientas įjungė aktyviuosius pranešimus Programėlės nustatymuose, Klientui bus išsiųstas aktyvusis pranešimas apie paruoštą Išankstinį užsakymą. Išankstinis užsakymas laikomas Išankstinių užsakymų restorane 25 min. nuo to momento, kai užsakymas yra paruoštas atsiimti, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau nei Išankstinių užsakymų restorano uždarymo laikas. Jei Klientas per šį laiką neatsiima Išankstinio užsakymo, užsakymas išmetamas. Klientas neturi teisės gauti jokių kompensacijų arba pinigų grąžinimo už Išankstinį užsakymą, jei Klientas vėluoja jį atsiimti. Siekiant užtikrinti Gaminio saugumą atsižvelgiant į Gaminių pobūdį, Gaminių negalima tiekti Klientui pasibaigus šioje dalyje apibrėžtam atsiėmimo laikui.

4.7 Su gaminiu susiję skundai

Su Gaminiu susiję skundai turi būti pateikti tiesiogiai už užsakymą atsakingame „Hesburger“ restorane arba Išankstinių užsakymų restorane, arba užpildant kliento atsiliepimo formą „Hesburger“ interneto svetainėje. Tais atvejais, kai objektas neatitinka šių naudojimo nuostatų ir sąlygų, vartotojas taip pat gali pasinaudoti taikomoje teisėje numatytais teisių gynimo būdais.

5. Intelektinės nuosavybės teisės ir autorių teisės į Programėlę

Programėlė ir jos turinys, įskaitant prekių ženklus, prekybinius pavadinimus, informaciją apie gaminius ir paveikslėlius, yra „Hesburger“ ir jos grupei priklausančių įmonių ir / arba jos partnerių nuosavybė, saugoma autorių teisių įstatymais ir tarptautiniais susitarimais dėl intelektinės nuosavybės teisių. Visos teisės į Programėlę ir jos turinį yra saugomos.

Programą leidžiama naudoti tik asmeninėms, nekomercinėms reikmėms. Medžiagą galima peržiūrėti, ją naršyti ir išsaugoti galiniame įrenginyje bei atsispausdinti asmeninėms reikmėms. Be aiškaus „Hesburger“ rašytinio sutikimo kopijuoti, kitaip saugoti, skolintis, persiųsti ir kitaip, net iš dalies, naudoti Programėlėje esančią medžiagą draudžiama. Klientas negali naudoti Programėlės pažeisdamas šias naudojimo nuostatas ir sąlygas, galiojančius įstatymus arba tinkamą praktiką.

6. „Hesburger“ atsakomybė 

Programėlė ir jos turinys Klientui teikiami „tokie, kokie yra“. „Hesburger“ neatsako už jokias klaidas, praleistas dalis arba kitus Programėlės turinio trūkumus. „Hesburger“ negarantuoja Programėlės prieinamumo arba jos nepertraukiamo ar nepriekaištingo veikimo. „Hesburger“ neatsako už jokias išlaidas, nuostolius (įskaitant negautą pelną) arba kitus galimus nuostolius, kurie gali atsirasti naudojantis šia Programėle arba dėl joje pateiktos informacijos, nebent kitaip numatyta imperatyviuose teisės aktuose.

7. Slapukai

Programėlėje naudojami slapukai. Slapukas yra tekstinis failas, išsaugomas naršyklėje, kai tik naudojamasi programėle. Slapukai įgalina keletą funkcijų: pvz., programėlės srauto apimties stebėjimą ir duomenų apie tai, kaip ir kada naudojama programėlė, kaupimą.

Programėlėje naudojamos „Google Analytics“ reklamos funkcijos. „Google Analytics“ naudoja slapukus tam, kad identifikuotų naudotojus ir kauptų numatytąją anoniminę informaciją, pvz., apie jų lytį, amžių ir bendrus pomėgius. „Google“ kuria ataskaitas apie programos naudojimą, kurias po to naudoja „Hesburger“ srauto apimties statistiniams duomenims gauti ir paslaugai tobulinti. Be to, sukaupti duomenys gali būti naudojami ne tik Programėlėje, bet ir siekiant sukurti tikslinę rinkodarą (pvz., taikant pakartotinę rinkodarą), kuri gali būti jums įdomi.

Galite neleisti naudoti slapukų pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie naršyklei skirtas instrukcijas galite gauti iš naršyklės gamintojo. Kad naudotojo patirtis būtų kiek įmanoma pati geriausia, „Hesburger“ rekomenduoja įjungti slapukus.

8. Trečiųjų šalių paslaugos

Programėlėje gali būti nuorodų į interneto svetaines, kurios priklauso arba yra administruojamos trečiųjų šalių. „Hesburger“ neatsako už trečiųjų šalių interneto svetainių veikimą, turinį ir kitas ypatybes. Apsilankydamas šiose interneto svetainėse ir prieš jas naudodamas, naudotojas privalo sutikti su tose svetainėse esančiomis bet kokiomis naudojimosi nuostatomis ir sąlygomis.

9. Asmens duomenų tvarkymas

„Hesburger“ tvarko ir kaupia registruotų naudotojų asmens duomenis (registracijos formos duomenis, pvz., vardą, kontaktinę informaciją ir duomenis apie pirkinius), kad galėtų teikti paslaugas bei palaikyti ir plėtoti santykius su klientais. Asmens duomenų tvarkymas detaliau aprašomas „Hesburger“ Privatumo politikoje; šį aprašą galima rasti „Hesburger“ programėlėje ir „Hesburger“ interneto svetainės „Bonus“ klubo puslapiuose.

Neregistruotų naudotojų asmens duomenys nekaupiami.

10. Kitos nuostatos ir sąlygos

„Hesburger“ gali savo nuožiūra keisti, atnaujinti, panaikinti arba pašalinti Programėlę, jos turinį arba jų dalis. Tai apima šių naudojimo nuostatų ir sąlygų pakeitimus. Apie bet kokius esminius pakeitimus Klientui bus pranešta iš anksto per protingumo kriterijų atitinkantį laikotarpį „Hesburger“ programėlėje arba elektroniniu paštu Kliento pateiktu el. pašto adresu. Norėdamas toliau naudotis Programėlę, Klientas privalo sutikti su nuostatų ir sąlygų pakeitimais.

Klientas privalo naudoti Programėlę laikydamasis naudojimo sąlygų, nurodytų programėlės parduotuvėje, iš kurios įsigijo Programėlę.

Programėlė prieinama Klientui nereikalaujant papildomai registruotis tol, kol Klientas pašalina Programėlę iš įrenginio. „Bonus“ klubo narystė baigiasi remiantis „Bonus“ klubo taisyklėmis. Klientas atsakingas už savo teikiamos informacijos tikslumą, tinkamą savo naudotojo ID ir slaptažodžio saugojimą bei tinkamų duomenų apsaugos priemonių telefone / įrenginyje naudojimą. Klientas atsako už visas operacijas, atliekamas Programėlėje naudojant jo naudotojo ID.

Šios paslaugos naudojimui, pirkimui per Programėlę ir šioms naudojimo nuostatoms ir sąlygoms taikoma Suomijos teisė. Vis dėlto, jei esate vartotojas, nuolatos gyvenantis ES, atkreipkite dėmesį, kad iš jūsų nebus atimta apsauga, kurią jums suteikia jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės imperatyvūs vartotojų apsaugos teisės aktai.

Abi šalys turi dėti visas pastangas, kad draugiškai, pirmiausia derybomis, išspręstų bet kokius ginčus, kylančius iš šios sutarties. Jei ginčo neįmanoma išspręsti derybomis, byla sprendžiama kliento nuolatinės gyvenamosios vietos teismuose arba, jei į teismą kreipiasi klientas, kliento nuolatinės gyvenamosios vietos arba „Hesburger“ registravimo vietos teismuose. Taip pat vartotojai gali naudotis vietinėmis vartotojų ginčų platformomis ginčams spręsti. Toliau pateikiama informacija apie vietines platformas:

Suomijoje: Suomijos vartotojų ginčų komisija, PL 306, 00531 Helsinkis, Suomija, www.kuluttajariita.fi

Estijoje: Vartotojų skundų komitetas prie Vartotojų apsaugos tarybos, Pronksi 12, 10117 Talinas, Estija, www.tarbijakaitseamet.ee

Latvijoje: Vartotojų teisių apsaugos centras, Brivibas g. 55, Ryga, LV-1010, Latvija, http://www.ptac.gov.lv/

Lietuvoje: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, www.vvtat.lt

Klientai, kurie yra vartotojai, ginčus su vietiniais „Hesburger“ restoranais dėl per Programėlę pirktų pirkinių gali perduoti spręsti internetinėje ginčų sprendimo platformoje adresu http://ec.europa.eu/odr.

11. Kontaktinė informacija

Jei turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų, susijusių su Programėle, susisiekite su vietiniu „Hesburger“ klientų aptarnavimo centru:

„Burger-In Oy“
Įmonės kodas: 2031967-6
Linnankatu 34
20100 Turku, Suomija

Suomija: bonusklubi@hesburger.fi, +358 2 4808 9000
Estija: info@hesburger.ee, +372 5807 1936
Latvija: info@hesburger.lv, +371 6722 8005
Lietuva: info@hesburger.lt, +370 6948 4413